Birim Kalite Komisyonu

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik Birim Kalite Komisyonu (A-BİKAK)

AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

(A-BİKAK)

Müdür

Prof. Dr. Mustafa İMREN

Tüm Süreçlerden Sorumlu Başkan

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Hamza KARAKUŞ

Liderlik ve Toplumsal Katkı

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Hamza KARAKUŞ

Eğitim-Öğretim ve Ar-Ge

Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ferhat DEMİRAY

Liderlik, Yönetim ve Kalite

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KURUL

Eğitim-Öğretim ve Toplumsal Katkı

İdari Personel

Yük. Müh. Yasemin ÖZTÜRK TUTUK

Liderlik ve Ar-Ge

 

 

  • Adres: Bolu Teknokent Kültür Mah Çakmaklar Cad. No: 2/1 Merkez, 14280 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90374 217 17 74, 0374 254 10 00-4492 Fax: +90 374 217 17 75
  • EPosta: aibuttmeribu.edu.tr
Top