Hakkında

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAİBÜ-TTMER) Üniversitemizde üretilen teknolojinin uygulamaya aktarılmasını gerçekleştirmek amacıyla Kasım 2014 tarihinde kurulmuş ve ilgili yönetmelik resmi gazetede yayınlanmıştır.

Teknoloji Transfer Merkezi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne ait araştırma çıktılarının ekonomik bir değere dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Teknoloji Transfer Merkezi üreten ve ülke ekonomisine katkı sağlayan üniversite olma yolunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin en önemli uygulama merkezlerinden biridir.

  BAİBÜ-TTMER YÖNETMELİK

  BAİBÜ-TTMER Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi

  BAİBU Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

  Patent Başvuru İş Akış Şeması

  • Adres: Bolu Teknokent Kültür Mah Çakmaklar Cad. No: 2/1 Merkez, 14280 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90374 217 17 74, 0374 254 10 00-4492 Fax: +90 374 217 17 75
  • EPosta: aibuttmeribu.edu.tr
Top