Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri

Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin temel kuruluş amacı üniversitedeki Ar-Ge çıktılarının uygulamaya (sanayi, tarım, tarıma dayalı sanayi) aktarılarak ticari bir değere dönüştürülmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde uygulamaya yönelik mevcut proje sayısının artırılması, proje çıktılarının fikri ve sınai haklarının korunarak uygulamaya aktarılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, teknoloji transferinde görev alan üniversitemizin akademik personeline ve öğrencilerine katkı sunmayı planlamaktadır.

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme Ve Eğitim Hizmetleri:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne ait Ar-Ge çıktılarının sanayi ve tarımdaki müteşebbislere tanıtılması ve uygulamadaki olası yaşanan veya ortaya çıkacak sorunlara yönelik projelerin geliştirilmesi amaçlamaktadır.

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetleri:

Ulusal ve Uluslararası destek programlarının (HORIZON 2020, TÜBİTAK, KOSGEB, MARKA, BAP vb.) tanıtılması, söz konusu programlara sunulmak üzere projelerin geliştirilmesi ve üniversite ile sanayinin ortak projeler sunulmasının desteklenmesidir.

Staj, Uygulama Ve Çalışma İmkânları Hizmetleri:

Üniversite öğrencilerimizin ilgili sanayi ve tarımsal kuruluşlarda staj yapmalarını sağlamak ve öğrencilerimizin bilgi ve becerilerinin artırılması ile çalışma hayatına hazır hale getirmeyi planlamaktadır.

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri):

Üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleridir.

Fikri Ve Sınai Hakların Yönetimi Ve Lisanslama Hizmetleri:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne ait proje çıktılarının fikri ve sınai haklarının korunarak uygulamaya aktarılması amacıyla altyapı çalışmalarının yapılması amaçlamaktadır.

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne ait proje çıktılarının ticari bir ürüne dönüştürülmesi amacına yönelik destek hizmetlerinin sunulması hedeflenmektedir.

  • Adres: Bolu Teknokent Kültür Mah Çakmaklar Cad. No: 2/1 Merkez, 14280 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90374 217 17 74, 0374 254 10 00-4492 Fax: +90 374 217 17 75
  • EPosta: aibuttmeribu.edu.tr
Top