< < Yeşil Dönüşüm Destek Programı (KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı)
-->

Yeşil Dönüşüm Destek Programı (KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı)

20 Temmuz 2022
KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın amacı: KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapılmıştır.

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değeri

Destek Üst Limiti (TL)

Motor Etüt Giderleri

Motor Değişim Giderleri

10-49 TEP

1.500

60.000

50-99 TEP

2.500

100.000

Destek Oranı

%100

%75

Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin; sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değeri

Destek Üst Limiti (TL)

Enerji Etüt Giderleri

Verimlilik Artırıcı Giderler

100-500 TEP

30.000

400.000

Destek Oranı

%75

% 40

Her iki tüketim aralığı için de desteğin aşamalı olarak verilmesi planlanmıştır.

İşletmeler birinci aşamada sırayla;

  1. Belirlenen tedarikçilerden elektrik motorları/enerji etüt hizmetini alacak ve işletmenin aldığı etüt hizmeti sonuç raporu hizmet sağlayıcı tarafından KOSGEB tarafından hazırlanan yazılım altyapısı üzerinde oluşturulacak ve onaylanacaktır.
  2. Elektrik Motorları /Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu onaylanan işletme ödeme talebinde bulunabilecektir.
  3. Elektrik motorları /enerji etüt hizmeti için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.

İşletmeler ikinci aşamada sırayla;

  1. Elektrik Motorları /Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporunda yer alan öneriler doğrultusunda elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderleri gerçekleştirerek ödeme talebinde bulunabilecektir.
  2. KOSGEB Uygulama Birimi tarafından elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderlerinin tespiti gerçekleştirilecektir.
  3. Elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderler için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.

Bahse konu hizmetlerin Yeşil Dönüşüm Destek Programı için başvuru yapıldıktan sonra, program süresi içerisinde alınması gerekmektedir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programına Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız. (https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler)

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti ve Enerji Etüt Hizmetini Kimler Verebilir?

Yeşil dönüşüm destek programı kapsamında etüt hizmeti hizmet sağlayıcılarına KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden yetki verilmesi için; aşağıdaki tabloda belirtilen niteliklere sahip kişiler/işletmeler Yeşil Dönüşüm Destek Programı Etüt Hizmetleri Hizmet Sağlayıcı Başvuru Formu ile İlgili Başkanlık Birimine başvuru yapar.

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti

Enerji Etüt Hizmeti

Sanayi sektöründe yetkilendirilmiş EVD şirketleri

Sanayi sektöründe yetkilendirilmiş EVD şirketleri

Sanayi kategorisinde Etüt Proje Sertifikasına sahip kişiler

Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu  olanlardan sanayi sınıfında Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişiler

 

Başvuru İlgili başkanlık birimi tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan başvuru sahipleri KBS üzerinden Yeşil Dönüşüm Destek Programı Etüt Hizmetleri Hizmet Sağlayıcı veritabanına kaydedilir.

Veritabanına alınan hizmet sağlayıcılar Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Sonuç Raporu ve/veya Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden oluştururlar.

Etüt Raporu Oluşturma Hizmetleri İçin Tıklayınız(https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler)

  • Adres: Bolu Teknokent Kültür Mah Çakmaklar Cad. No: 2/1 Merkez, 14280 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90374 217 17 74, 0374 254 10 00-4492 Fax: +90 374 217 17 75
  • EPosta: aibuttmeribu.edu.tr
Top