< < Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Kapsamında Açık Çağrılar için Bilgilendirici Webinar Düzenlenecektir
-->

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Kapsamında Açık Çağrılar için Bilgilendirici Webinar Düzenlenecektir

07 Şubat 2024

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri (European Innovation Ecosystems - EIE) 2023 ve 2024 yılları çalışma programı, Yeni Avrupa İnovasyon Gündemi'nin ortaya konduğu gibi, şirketlerin ölçeklenmesini destekleyen ve önemli zorlukları belirlediği stratejiler ve politikalarla çözmek üzere inovasyonu teşvik eden daha bağlantılı, kapsayıcı ve verimli inovasyon ekosistemleri yaratmayı ve genişletmeyi amaçlıyor.
Avrupa İnovasyon Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) tarafından 29 Şubat 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 12:00 – 14:15 arasında gerçekleştirilecek kapsamlı bir webinarda, EIE kapsamında 2024 Ocak ayında açılan iki önemli çağrı hakkında detaylı bilgiler sunacaktır. Etkinliğe dair ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız

Webinar kapsamında üzerinde durulacak 2 çağrıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Afrika Birliği-Avrupa Birliği İnovasyon Platformu (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01): Bu çağrı, Afrika Birliği (African Union - AU) ile işbirliği içinde AB İnovasyon Ajandası'nın uygulanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Hedef kitle: Konsorsiyumda Afrika Birliği üyesi en az 3 ülkeden birer kuruluşun katılımı gerekmektedir. Konsorsiyumda start-up ağları, yenilikçiler, inkübatörler, hızlandırıcılar, akademisyenler, akademi, araştırma ve teknoloji kuruluşları, düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşların olması beklenmektedir.
Desteklenecek projeden beklentiler:
Mevcut Afrika Birliği-AB ortak yenilik gündeminde zaten yer alan belirli eylemlerin uygulama yöntemlerinin detaylandırılmasına ve teklif edilmesine olanak tanıyan bir toplantı platformu sağlayarak AU-AB İnovasyon Gündeminin uygulanmasını desteklemek.
AU-AB ortak yenilik gündeminin eylemlerinin tartışılması ve geleceğe yönelik önerilerde bulunması için bir forum oluşturulması ve her yıl/iki yılda bir forum toplantıları gerçekleştirilmesi 
EUREKA InnoWide çağrılarından desteklenmiş Afrika odaklı projelere daha fazla kolaylaştırıcı olanaklar sağlanması

Öngörülen Çağrı Bütçesi: 12 Milyon Avro
Çağrı Açılış Tarihi: 2024-01-11
Çağrı Kapanış Tarihi: 2024-04-25

Startup Europe (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02): Yerel dijital ve derin teknoloji startup ekosistemlerini birbirine bağlamayı amaçlayan bu çağrı, hedef seçilen bölgeler arası hızlandırma faaliyetlerini destekleyecektir.

Hedef kitle: Start-up ekosistemleri, melek yatırımcılar, sermaye yatırımcıları, hızlandırıcılar, inkübatörler, start-up birlikleri, kümeler (konsorsiyumun en az yarısı İnovasyon Skor Tablosunda 'moderate’/'emerging‘ ülkelerden olmalı)  

Desteklenecek projelerden beklentiler:
Başta Yapay Zeka, Gelişmiş Bilgi İşlem, Siber Güvenlik, Yeni Nesil İnternet, Blok Zinciri, Nesnelerin İnterneti, Metaverse, Enerji, Greentech, AgriTech ve Fintech olmak üzere stratejik dijital teknolojiler ve derin teknoloji inovasyonlarında Avrupalı start-up'ların pazar ayak izinin artırılması;
EIT ve EIC destekli start-up'lar ve SoE sahipleri dahil olmak üzere start-up'ların ilgili yerel ve Avrupa ekosistemleri ve potansiyel yeni pazarlarla daha iyi etkileşim kurması;
AB tarafından fonlanan yenilikçilik seviyesi ileri dijital ve derin teknoloji start-up'ları tarafından geliştirilen teknoloji çözümlerinin diğer girişimlerle işbirliği içinde yatırım ve büyüme fırsatlarıyla daha iyi eşleşmesinin sağlanması.

Öngörülen Çağrı Bütçesi: 2.5 Milyon Avro
Çağrı Açılış Tarihi: 2024-01-11
Çağrı Kapanış Tarihi: 2024-04-25

  • Adres: Bolu Teknokent Kültür Mah Çakmaklar Cad. No: 2/1 Merkez, 14280 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90374 217 17 74, 0374 254 10 00-4492 Fax: +90 374 217 17 75
  • EPosta: aibuttmeribu.edu.tr
Top