-->

Uygulamalı Kuantum Teknolojileri Konulu Eureka Network Çağrısı Açılıyor

06 Şubat 2024

Eureka’nın önemli destek araçlarından biri olan Eureka Network Projeleri kapsamında “Uygulamalı Kuantum Teknolojileri” (Applied Quantum Technologies) konulu çağrı ülkemiz dahil 15 ülkenin katılımı ile 1 Şubat 2024 itibari ile açılacaktır. Eureka'nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirildiği projeler bu çağrı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının Amacı

Kuantum teknolojisi, kuantum bilgi işlemenin bireysel yöntemlerinden, algoritmalara ve çeşitli uygulamalar için kuantum bilgisayarların kullanımına kadar pek çok teknoloji katmanını içermektedir.

Mevcut teknolojilerden daha iyi performans gösteren veya hızlandıran kuantum teknolojileri geliştiren ve endüstri, bilim ve toplumla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunan kuruluşların desteklenmesi çağrının temel amacını oluşturmaktadır.

Çağrı kapsamında, proje önerileri aşağıda yer alan odak alanları kapsamında olabilmekle birlikte kuantum teknolojilerinin sadece bu alt başlıkları ile sınırlı değildir.

Çağrının Odak Alanları

  1. Kuantum hesaplama
  2. Kuantum simülasyonu ve yığın seviyeleri
  3. Kuantum iletişimi ve siber güvenlik
  4. Kuantum algılama ve metroloji

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma ilgili ülkelerden en az bir ortak ile birlikte proje başvurusunda bulunabilir. Üniversite ve araştırma merkezleri doğrudan başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir.

Çağrı Başvuru Süreci

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir.

1. Aşama/Uluslararası Başvuru: Tüm ortakların, çağrı web sayfasında bulunan Eureka proje başvuru formunu çevrim içi olarak doldurmalıdır (https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp). Her başvuru, bu başvuruda yer alan ülkelerin ulusal Eureka ofisleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  Ön değerlendirme süreci 14 Mayıs 2024’te tamamlanacak olup, uygun bulunan projeler ulusal başvuru yapmak üzere davet edilecektir.

2. Aşama/Ulusal Başvuru: Türkiye’den katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TÜBİTAK 1509- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına 6 Haziran 2024 tarihine kadar ulusal başvurularını yapmaları gerekmektedir (https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm).

TÜBİTAK 1509 Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı metni için tıklayınız.

Çağrı Takvimi

Uluslararası Çağrı Açılış Tarihi: 1 Şubat 2024

Uluslararası Ortak Arama Etkinliği: Şubat 2024

Uluslararası Çağrı Kapanış Tarihi: 9 Mayıs 2024

Ulusal Başvuru Tarihi: 6 Haziran 2024

Değerlendirme Süreçlerinin Tamamlanması: Aralık 2024

İletişim

Uluslararası Başvuru Süreci   için:

Emine Elif OCAKCI

Adres: TÜBİTAK Başkanlık, Tunus Caddesi No:80, Kavaklıdere/Ankara
Telefon: +90 312 298 1747
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Umut EGE

Adres: TÜBİTAK Başkanlık, Tunus Caddesi No:80, Kavaklıdere/Ankara
Telefon: +90 312 298 18 61
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ulusal Başvuru Süreci için:

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Adres: Bolu Teknokent Kültür Mah Çakmaklar Cad. No: 2/1 Merkez, 14280 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90374 217 17 74, 0374 254 10 00-4492 Fax: +90 374 217 17 75
  • EPosta: aibuttmeribu.edu.tr
Top